Przedmiot Zakład/Katedra
Rok akademicki
Stopień studiów/rok
Semestr
Liczba godzin
Liczba grup
Punkty ECTS
wykład
ćwicz.
English in biotechnology Studium Praktycznej Nauki Języków
2010/2011
II/1
1-2
-
60
10
4
2010/2011
I/1
1
-
60
2
0
2010/2011
I/1
1
-
60
2
0
2010/2011
I/1
1
-
60
2
0
2010/2011
II/1
2
10
-
-
1
2012/2013
I/3
5
-
30
2
3
2010/2011
II/1
2
5
30
2
3
2011/2012
II/2
3
5
30
2
3
Ekologia mikroorganizmów Katedra Mikrobiologiii
2012/2013
I/3
6
10
30
2
3
Mikropropagacja roślin Katedra Genetyki
2012/2013
I/3
5
5
30
2
3
2010/2011
II/1
2
5
30
2
3
2010/2011
II/1
2
5
50
1
5
2012/2013
I/3
5
5
30
2
3
2010/2011
II/2
3
5
30
2
3
2012/2013
I/3
5
-
20
2
2
Konsultacje śródroczne dla przedmiotu:
Rok akademicki
Stopień studiów/
rok
Semestr
Liczba godzin
Punkty ECTS
Analiza genetyczna Katedra Genetyki
2010/2011
I/1
2
30
0
Biochemia Katedra Biochemii
2011/2012
I/2
3
30
0
Mikrobiologia Katedra Mikrobiologii
2011/2012
I/2
3
30
0
Fizjologia roślin Katedra Fizjologii Roślin
2011/2012
I/2
3
30
0
Podstawy struktury Eucaryota Katedra Anatomiii Cytologii Roślin/ Histologii i Embriologii Zwierząt
2010/2011
I/1
1
30
0