logo
baner

SCHOOL ON PLANT AND MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

Wszystkie wykłady odbędą się w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ulicy Jagiellońskiej 28, 40-032 Katowice.

All lectures will take place in the building of Faculty of Biology and Environment Protection, 28 Jagiellonska Street, Katowice 40-032.


Uprzejmie informujemy, że w dniach 29.03.2012 (czwartek) – 04.04.2012 (środa) w ramach projektu „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH” odbędzie się kolejna aktywność, pod nazwą School on Plant Microbial Biotechnology. W trakcie „Szkoły” odbędą się cykle specjalistycznych wykładów poświęconym szeroko rozumianej biotechnologii roślin i mikroorganizmów, wygłaszane przez uznanych specjalistów z kraju i zagranicy. Celem „Szkoły” jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu z wysokiej klasy naukowcami, który pozwoli na owocną dyskusję, wymianę myśli i poglądów. Anonsowane działanie formalnie jest kierowane do beneficjentów projektu „ATRINBIOTECH” na studiach II stopnia, niemniej zapraszamy na nie każdego zainteresowanego sprawą studenta i pracownika Wydziału. Szczegółowy harmonogram wykładów przewidzianych w ramach „Szkoły” zostanie podany wkrótce.

Zespół zarządzający projektem (12-01-2012; 15:00)

SCHOOL ON PLANT AND MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

To cykl specjalistycznych wykładów poświęconych szeroko rozumianej biotechnologii roślin i mikroorganizmów, wygłaszanych przez uznanych specjalistów z kraju i zagranicy. Celem „Szkoły” jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu z wysokiej klasy naukowcami, który pozwoli na owocną dyskusję, wymianę myśli i poglądów. Anonsowane działanie formalnie jest kierowane do beneficjentów projektu „ATRINBIOTECH” na studiach II stopnia, niemniej zapraszamy na nie każdego zainteresowanego sprawą studenta i pracownika Wydziału.