Stypendium motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie

Podstawowa forma wsparcia w projekcie o kierunek zamawiany, przeznaczona dla maksymalnie 50% najlepszych w danym roku akademickim studentów. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych w projekcie „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH” określa stosowny Regulamin, będący załącznikiem do zarządzenia Rektora nr 117/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.

 

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego (2012/2013) Wydziałowa Komisja ds. Stypendiów na kierunkach zamawianych zatwierdziła w dniu 26 października 2012r. nowe listy stypendialne dla studentów studiów
I stopnia . Pełna lista rankingowa, opracowana zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w ramach projektu pt. Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH, dostępna jest tutaj

 

W związku ze skreśleniem kolejnych uczestników KZ z listy studentów, jak również skierowaniem kilku studentów studiów I i II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus, zmianom uległy listy stypendialne, począwszy od kwietnia 2012 roku zarówno dla studentów I stopnia, jak i II stopnia. Obowiązująca lista stypendialna na maj 2012 roku dostępna jest tutaj, natomiast na czerwiec 2012 można znaleźć tutaj.

 

W związku ze zmniejszeniem się liczby studentów II roku studiów I stopnia do 105 osób, zawieszono w miesiącu grudniu i następnych wypłatę 3 stypendiów dla studentów studiów I stopnia.

 

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego (2011/2012) Wydziałowa Komisja ds. Stypendiów na kierunkach zamawianych zatwierdziła w dniu 3 listopada 2011r. nowe listy stypendialne dla studentów studiów I stopnia i II stopnia. Pełne listy rankingowe, opracowane zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w ramach projektu pt. Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH dostępne są tutaj: lista z 3.11.2011 oraz lista z 1.12.2011.

 

W związku z uprawomocnieniem decyzji o skreśleniu kolejnej osoby z listy studentów studiów I stopnia, Wydziałowa Komisja ds. Stypendiów na kierunkach zamawianych zatwierdziła w dniu 27 kwietnia 2011 roku nową listę stypendialną.

 

W dniu 25 marca 2011 r., w związku z uprawomocnieniem się decyzji o skreśleniu 3 osób z listy studentów studiów I stopnia, Wydziałowa Komisja ds. Stypendiów na kierunkach zamawianych zatwierdziła nową listę stypendialną. Jednocześnie zawieszono wypłatę jednego stypendium za miesiąc kwiecień w związku z toczącym się postępowaniem o skreślenie z listy studentów.

 

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Stypendiów na kierunkach zamawianych w dniu 25 lutego 2011 r., do czasu uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów, zawieszona została wypłata 3 stypendiów motywacyjnych za miesiąc marzec. Szczegóły w załączniku.

 

20 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Stypendiów na kierunkach zamawianych, która zatwierdziła listy stypendialne na KZ-ATRINBIOTECH dla studentów I roku studiów I stopnia oraz II stopnia.

 

W dniu 10 grudnia 2010 r. opracowana została lista rankingowa studentów I roku studiów I i II stopnia na kierunku zamawianym Biotechnologia, przygotowana zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w ramach projektu pt. „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH – zadanie nr 1”. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Lista laureatów stypendium motywacyjnego na I roku studiów I stopnia

Lista laureatów stypendium motywacyjnego na I roku studiów II stopnia